ĐẦU GẤU

Ngày bình cmn thường

Ngày bình cmn thường

cuong205a:

năm 2000 phải là không mua đc gì vì khi đó tờ 100.000đ này chưa ra 

True

cuong205a:

năm 2000 phải là không mua đc gì vì khi đó tờ 100.000đ này chưa ra 

True

☂☂ ...bàn trước bàn sau | NGUYEN THE HOANG LINH
.
Tôi ngồi ngay sau bạn
Cách chỉ một mặt bàn
Mỗi khi lưng bạn dựa
Mùi tóc lại bay ngang
.
Tôi mong bạn lên bảng
Để được ngắm bạn hoài
Mỗi khi bạn lúng túng
Vì tôi hay vì ai?
.
Bàn trước tôi trực nhật
Tôi đợi biết bao ngày
Tôi muốn tìm hạt phấn
Ngủ vùi sợi tóc mai
.
Tôi chợt đỏ tía tai
Bạn đột nhiên quay xuống
Để làm tôi luống cuống
Để rồi lại quay lên
.
Một loài hoa không tên
Nở bung tim tôi mất
Mạch máu rung rần rật
Đôi mắt ngã sõng xoài
.
Cửa sổ tôi sau bạn
Chim ríu rít bên ngoài
Tôi chẳng thèm mơ mộng
Tôi ngắm bạn... học bài.
.
.
.